OOM, NPPF Representasjon


Kvalifisering til VIII European Team Champoinship
22. - 24. juni  Verin, Galicia

1.plass NM 2017, 1.plass NM 2018 og de 4 beste på OoM listen for 2017/18 er kvalifisert.
Er NM-vinnerne blant de 4 beste på OoM listen så er det de neste plasseringene på listen som teller 
Reisestøtte til VM 2018 kompenseres iht. kriterier satt av Årsmøtet 2018


Uttaksbestemmelser for internasjonal Pitch og Putt representasjon 2017/18.OoM 

Utaksåret løper fra 1. juli til 30. juni for representasjon i perioden etter.

De 5 beste 18-hulls rundene fra følgende turneringer kan telle med i Order of Meritt

Alle individuelle Internasjonale Open på FIPPA sine lister i utaksperioden.
Alle individuelle EM og VM runder.
Alle individuelle NM runder.(inkl Senior NM)
Alle individuelle nasjonale turneringer på NPPF sin terminliste for uttaksturneringer

Alle “lokale” uttaksturneringer/ runder skal minimum spilles over 18-hull. Medlemsbaner kan maksimum avholde 4 lokale utaksturneringer/ runder av 18 hull.

Maksimum 2 tellende 18-hulls runder i uttaksturnering på hver bane kan telle med i OoM.
Internasjonale turneringer arrangert av FIPPA holdes utenfor - Alle rundene i en og samme turnering kan bli tellende

Alle uttaksturneringer skal ha offentlig tilgjengelige resultatlister på internett. For alle nasjonale tuneringer skal alle runder/turneringer registreres i NPPF sitt hcp system for å bli godkjent som utaksturnering.

Alle nasjonale uttaksturneringer skal være publisert på NPPF sine nettsider innen 01. april med påmeldingsfrist.

Det spilles brutto - slagspill etter FIPPA reglene for Pitch & Putt.
Poeng på Order of Merit liste for de 5 beste rundene der par gir 30 poeng. Det vil si 2 slag
under par gir 32 poeng og 2 slag over par gir 28 poeng - høyest poengsum vinner.
Ved likt i OoM sorteres det etter beste, nest beste ... osv 18- hull runde
Tilleggspoeng etter plassering gis i følgende mesterskap:
1. Norgesmesterskap - individuelt. 1. plass: 5 poeng - 2. plass 4 poeng - 3.plass 3 poeng - 4.plass 3 poeng - 5. plass 2 poeng - 6. plass 2 poeng - 7. plass 1 poeng - 8. plass 1 poeng

Vestland- og Østlandsmesterskap
1. plass 3 poeng - 2. plass 2 poeng - 3. plass 2 poeng - 4. plass 1 poeng - 5. plass 1 poeng - 6. plass 1 poeng

En spiller kan delta i alle OoM-turneringer i uttaksperiode

Alle utaksturneringer som inngår i OoM belastes med kr 25,- pr. spiller og runde. NPPF sender faktura til det enkelte medlemsanlegg basert på resultatliste.

Resultater for deltagere skal rapporteres inn umiddelbart på Google Doc regneark “Baneresultater” der alle NPPF baner kan legge inn resultat for sin turnering. Deltager i internasjonale turneringer sender inn rapport på Google skjema som er tilgjengelig på NPPF sine nettsider. Rapport skal inneholde; turnering, navn, score og link til resultatliste.

NM er siste turnering i utaksperioden

Vinner av OoM får rett til å representere NPPF i internasjonale turneringer . Deltagelse i internasjonale turneringer rangeres etter OoM listen for utaksperioden.

NPPF skal bidra med reisestøtte og bekledning etter evne!

Premiering: 1. plass kr 2000,-
2. plass kr 1000,-
3. plass kr 500,-
Reisestøtte for deltagelse i internasjonale turneringer betales ut mot kvitering for reise. Reisestøtte for plasering 1 til 6 i OoM
Endringer kan besluttes av Årsmøtet 2018

Vedtatt NPPF årsmøte januar 2017

Raportering av Deltagelse i utlandet for OoM