Innkalling NPPF Årsmøte 2015

Tid:                   Fredag 23. januar 2015 kl. 10:00 – 17:00

Sted:                Bryne Kro & Hotell, Bryne
Innkalt             Svein Erstad (kasserer),  Imjelt Pitch & Putt,
                        Kristtornskogen,                             
Bryne Kro & Hotell AS, Kobbeltveit, Larvik, Sola 
                        Tysnes, Kjekstad  
Alle interesserte Pitch og Putt spillere er velkommen.                       
 AGENDA:  Klikk på