Hei alle Pitch & Putt spillere


Denne sesongen ser ut til å bli litt annerledes pga Covid-19 viruset.

Foreløpig så tillater ikke regjeringen store ansamlinger av folk slik at turneringen ikke kan begynne enno, det er lov å drive med sporten i små grupper der banene er åpnet.

Årsmøtet i NPPF ble avholdt før Covid-19 satte en stopper for all aktivitet og på dette årsmøtet ble vi enige om å ha NM individuelt og NM lag samme helgen, dette for å minske på reising for spillerne slik at vi kan få til en større gruppe som har mulighet å stille.

Helgen som er satt av for NM er satt til 27-28 juni på Bryne, vi for se fremover om det åpnes opp for konkurranser.

På årsmøtet ble det også gjort revidering av Norwegian Masters, det ble bestemt at Vestlands- og Østlandsmesterskapene blir tatt bort.

På årsmøtet så ønsket Per Ove Langeland å gå av som leder for NPPF etter 10 år som leder, styret har ikke funnet en ny leder så er det noen der ute som vet om noen som har lyst å ha ett slikt verv er det bare å ta kontakt

Til alle banene så vil eg gjerne at dere sender meg en oversikt over turneringer som dere vil arrangere slik at de kan bli lagt inn i kalenderen på hjemmesiden

Legger ved årsmøte referatet for 2020

Mvh

Arne Strandenes

aestrandenes@gmail.com
Årsmøte Referat 2020