Senior NM (+50) NETTO

Ny turnering av året!!
 Senior (50+) NM NETTO  Tysnes

NPPF turnering kalenderen er oppdatert under fanen 
Turneringer

NPPF Årsmøte 2015


Vedlagt ligger referat etter årsmøtet i NPPF som ble holdt ved Bryne Kro & Hotell 23.01.15,
             Årsmøte 2015  klikk på
Viktigste saker som ble besluttet i årsmøtet:
  • Norgescup utgår til fordel for Order of Merit(OoM)
    • Forslag til format og reglement ble presentert i årsmøtet, men vil bli revidert til 15.02 - Aksjon: Jo G. Brand
    • Deltakelse NM-individuelt og NM-Matchplay belastes med 50 kr/spiller. Arrangør vil bli fakturert etterskuddsvis av NPPF
    • Deltakelse i uttakturneringer(OoM) belastes med 25 kr/spiller. Arrangør vil bli fakturert etterskuddsvis av NPPF.
  • NPPF oppfordrer alle medlems anlegg til å ta kontakt for å stå som arrangør av NPPF sine turneringer.
  • Senior-NM(Netto-turnering) arrangeres for første gang, og Tysnes Golfklubb står som arrangør.