Uttak til årets VM Imjelt 10 og 11 Juli

Følgende plasseringer er kvalifisert til årets VM på Imjelt
1. - 3. Plass NM 2016
1. - 3. Plass NM 2017
1. - 3. Plass OoM 2015/16
Resterende plasser(inntil 20 spillere) OoM 2016/17
OoM uttagsbestemmelser 2017/18

Uttaksbestemmelser for internasjonal Pitch og Putt representasjon.
OoM 

Utaksåret løper fra 1. juli til 30. juni for representasjon i perioden etter.

De 5 beste 18-hulls rundene fra følgende turneringer kan telle med i Order of Meritt

Alle individuelle Internasjonale Open på FIPPA sine lister i utaksperioden.
Alle individuelle EM og VM runder.
Alle individuelle NM runder.(inkl Senior NM)
Alle individuelle nasjonale turneringer på NPPF sin terminliste for uttaksturneringer

Alle “lokale” uttaksturneringer/ runder skal minimum spilles over 18-hull. Medlemsbaner kan maksimum avholde 4 lokale utaksturneringer/ runder av 18 hull.

Maksimum 2 tellende 18-hulls runder i uttaksturnering på hver bane kan telle med i OoM.
Internasjonale turneringer arrangert av FIPPA holdes utenfor - Alle rundene i en og samme turnering kan bli tellende

Alle uttaksturneringer skal ha offentlig tilgjengelige resultatlister på internett. For alle nasjonale tuneringer skal alle runder/turneringer registreres i NPPF sitt hcp system for å bli godkjent som utaksturnering.

Alle nasjonale uttaksturneringer skal være publisert på NPPF sine nettsider innen 01. april med påmeldingsfrist.

Det spilles brutto - slagspill etter FIPPA reglene for Pitch & Putt.
Poeng på Order of Merit liste for de 5 beste rundene der par gir 30 poeng. Det vil si 2 slag
under par gir 32 poeng og 2 slag over par gir 28 poeng - høyest poengsum vinner.
Ved likt i OoM sorteres det etter beste, nest beste ... osv 18- hull runde
Tilleggspoeng etter plassering gis i følgende mesterskap:
1. Norgesmesterskap - individuelt. 1. plass: 5 poeng - 2. plass 4 poeng - 3.plass 3 poeng - 4.plass 3 poeng - 5. plass 2 poeng - 6. plass 2 poeng - 7. plass 1 poeng - 8. plass 1 poeng

Vestland- og Østlandsmesterskap
1. plass 3 poeng - 2. plass 2 poeng - 3. plass 2 poeng - 4. plass 1 poeng - 5. plass 1 poeng - 6. plass 1 poeng

En spiller kan delta i alle OoM-turneringer i uttaksperiode

Alle utaksturneringer som inngår i OoM belastes med kr 25,- pr. spiller og runde. NPPF sender faktura til det enkelte medlemsanlegg basert på resultatliste.

Resultater for deltagere skal rapporteres inn umiddelbart på Google Doc regneark “Baneresultater” der alle NPPF baner kan legge inn resultat for sin turnering. Deltager i internasjonale turneringer sender inn rapport på Google skjema som er tilgjengelig på NPPF sine nettsider. Rapport skal inneholde; turnering, navn, score og link til resultatliste.

NM er siste turnering i utaksperioden

Vinner av OoM får rett til å representere NPPF i internasjonale turneringer . Deltagelse i internasjonale turneringer rangeres etter OoM listen for utaksperioden.

NPPF skal bidra med reisestøtte og bekledning etter evne!

Premiering: 1. plass kr 2000,-
2. plass kr 1000,-
3. plass kr 500,-
Reisestøtte for deltagelse i internasjonale turneringer betales ut mot kvitering for reise. Reisestøtte for plasering 1 til 6 i OoM
Kr 1000,. pr spiller (2017)


Vedtatt NPPF årsmøte januar 2017

Senior Netto NM Tysnes 3 juni 2017

Flott meisterskap på ein fin og velstelt bane idag ! Til og med værgudane var på arrangøren si side. Det vart spelt 36 hol. Deltakarlista kunne vore lengre, men tidspunkt passar ikkje alltid for alle. Tysnesingane viste likevel at dei er på veg opp og fram i denne greina både som spelarar og arrangørar.

Dei 3 beste:
Nr.1: Oddvin Flornes, 101 slag netto
Nr.2: Reidar Aarskog, 105 slag netto
Nr.3: Atle Andersland, 106 slag netto

NPPF gratulerer Tysnes Golfklubb  !

3x OoM før NM på Østlandet


18 hull OoM på Imjelt mandag 5 juni kl 18:00 
påmelding ved oppmøte før start kl 18:00

OoM Kjekstad 2x18 torsdag 8 juni - kl.1630 
Påmelding til Anders Chr Juel på telefon 934 62 464 eller til ac@juel.as  før mandag 5 juni kl 21.