Norwegian Masters og Order of Merits


På årsmøte i NPPF 2018 ble det vedtatt å endre Order of Merit systemet. Det nye systemet med navnet Norwegian Masters vil bli ett poengsystem ut ifra plassering i forskjellige turneringer. Dette systemet vil følge kalenderåret, dvs fra 01.01-31.12 hvert år.


OoM-systemet for sesongen 2017-18 vil løpet frem til 31.06-2018, uttaket til VIII European Team Championship 22-24.06 vil følge dette systemet, samt vinner av NM 2017 og NM 2018.


Det vil være en overlapping mellom disse 2 systemene frem til 31.06-2018
Norwegian Masters vil være det nye systemet som en kvalifiserer seg etter når det gjelder internasjonale mesterskap.


OoM-systemet vil fortsette som ett system for breddespillet men med Hcp. Dette vil da gå fra 01.07-31.06 slik som det gamle systemet gikk. Vil komme tilbake med hvilke turneringer som vil være gjeldende i dette systemet.


Siden NM individuelt og Vestlandsmesterskapet blir arrangert før 31.06, så vil de telle i både Norwegian Masters og Order of Merit systemet.
De turneringene som vil være tellende i Norwegian Masters er:
NM individuelt, NM lag, Vest- og Østlandsmesterskap og 4 lokale turneringer.
Hver bane setter opp 2 lokaltureneringer, men hvis en spiller mer enn 4, så blir det de 4 beste som blir tellende.


Poengsystem Norwegian Masters