Årsmøtet i NPPF for 2015 sesongen

Årsmøtet i NPPF ble avholdt på Bryne Kro & Hotell fredag 29.01.16.

          REFERAT  (klikk på)