Uttak til årets VM Imjelt 10 og 11 Juli

Følgende plasseringer er kvalifisert til årets VM på Imjelt
1. - 3. Plass NM 2016
1. - 3. Plass NM 2017
1. - 3. Plass OoM 2015/16
Resterende plasser(inntil 20 spillere) OoM 2016/17