Kommende Internasjonale turneringer

De store internasjonale turneringene ute i verden får vi invitasjon til.
De legges ut på kalenderen under Nasjonal Terminliste og under Internasjonalt i denne bloggen.
Der ligger linker til invitasjoner med god informasjon.
Vinterspill må planlegges på sørlige breddegrader nå!
Husk alle internasjonale påmeldinger går gjennom NPPF.
Per Ove Langeland.